BIURO RACHUNKOWE CONTABILE OFERUJE KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ ZWIĄZANĄ Z PROWADZENIEM ROZLICZEŃ PODATKOWYCH I KADROWO-PŁACOWYCH. SPECJALIZUJEMY SIĘ W ROZLICZANIU PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ EWIDENCJI UPROSZCZONYCH, TAKICH JAK RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH I KARTA PODATKOWA. POMAGAMY I DORADZAMY PRZY ZAKŁADANIU WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WYBORZE ODPOWIEDNICH FORM OPODATKOWANIA, DOSTOSOWANYCH DO RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI I AKTYWNOŚCI NASZYCH KLIENTÓW A PÓŹNIEJ PROWADZIMY PAŃSTWA ROZLICZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI I NASZĄ NAJLEPSZĄ WIEDZĄ. ZAPEWNIAMY RÓWNOCZEŚNIE PEŁNĄ OBSŁUGĘ SPRAW KADROWYCH I PRACOWNICZYCH. ZAWSZE ŚWIADCZYMY USŁUGI DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB NASZYCH KLIENTÓW I WSŁUCHUJEMY SIĘ W ICH UWAGI I OPINIE ABY NASZA WSPÓŁPRACA PRZEBIEGAŁA W SPOSÓB NAJBARDZIEJ SATYSFAKCJONUJĄCY DLA PAŃSTWA.

EWIDENCJE UPROSZCZONE

Najprostszą formą rozliczania się z podatku dochodowego przeznaczoną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą są zryczałtowane formy opodatkowania podatkiem dochodowym czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa. W pierwszym przypadku płaci się podatek według ustalonych stawek procentowych od osiągniętego przychodu; w przypadku karty podatkowej ustaloną przez naczelnika urzędu skarbowego kwotę, niezależną od faktycznie osiągniętych przychodów.

Szczegóły

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (w skrócie KPiR) jest najpopularniejszym sposobem prowadzenia ewidencji i rozliczania się z podatku dochodowego przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Jest narzędziem, które umożliwia ustalenie prawidłowej wysokości osiąganych przychodów, wydatkowanych kosztów związanych z prowadzoną działalnością i osiągniętego w związku z tym dochodu do opodatkowania, a co za tym idzie, ustalenia właściwej wysokości należnego podatku dochodowego.

Szczegóły

KADRY I PŁACE

Prowadząc działalność gospodarczą podlegają Państwo obowiązkowi odprowadzania z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli m.in. składek emerytalnych i rentowych oraz ubezpieczenie zdrowotne. Opłacają je Państwo sami za siebie i odpowiadają za prawidłowość rozliczeń. Zatrudniając natomiast w swojej firmie pracowników odpowiedzialni są Państwo za prawidłowe i rzetelne rozliczenie zobowiązań pracowniczych zarówno w kwestii wynagrodzeń jak i rozliczeń publicznoprawnych czyli podatków i składek należnych do ZUS.

Szczegóły